Η αντικατάσταση του συνδέσμου lcd οθόνης Panasonic HDC-SD5, HDC-SD9 και HDC-HS9. Αντικατάσταση συνδέσμου lcd οθόνης Panasonic HDC-SD5, HDC-SD9, HDC-HS9. Η σωστή λύση για την αποκατάσταση της βλάβης είναι να αλλαχτεί το LCD Ηinge, γιατί π.χ. είναι σπασμένο και δεν μπορεί να παραμείνει σε μια συγκεκριμένη θέση. Αν η βλάβη δεν αποκατασταθεί τότε μπορεί να παρουσιάσει και πρόβλημα στην καλωδιοταινία της οθόνης flex cable.