Στο εργαστήριο μας γίνετε μια συνεχής προσπάθεια  να  περιορίζουμε το κόστος επισκευής για να είναι χαμηλό το κόστο