BR-DV3000E
BR-DV6000E
BR-HD50
suffix E PAL - U NTSC Version

Μια διάγνωση - έλεγχος μπορεί να μας δείξει την ποιότητα της εγγραφής. Με την διαδικασία έλεγχου 'error rate' μπορούμε να έχουμε μια υπεύθυνη απάντηση για την ποιότητα της εγγραφής και αναπαραγωγής, Δηλαδή το αν πράγματι χρειάζεται 'drum assy' και αν τελικά το αποτέλεσμα μετά το service είναι μέσα στις προδιαγραφές της συσκευής.
Μετά από ένα σχολαστικό service, της αλλαγής γνήσιων ανταλλακτικών και της σωστής πλέον μετά από έλεγχο λειτουργίας.

 

     BR DV3000 SERVICE ALIGNMENT