Η επισκευή γίνετε με βάση τα εργοστασιακά πρότυπα της SONY, είναι μια εργασία που σας δίνει την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής σας. Μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο αλλά, κρίνεται απαραίτητη. Οι λεπτομέρειες  στοχεύουν στην ποιότητα. Οι μηχανικές ρυθμίσεις ευθυγράμμισης - alignment  δεν είναι κάτι καινούργιο. Η επισκευή απαιτεί προσοχή και καλό αρχικό έλεγχο. Ο τεχνικός πρέπει να κάνει τεχνικό προέλεγχο πριν προχωρήσει σε τεχνο-οικονομική εκτίμηση της ζημίας ή φθοράς της SONY συσκευής ή του εξοπλισμού σας.

Ο τεχνικός θα ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες. Εύλογα ρωτάτε αν, θα το καθαρίσουμε  ή αν θα το ρυθμίσουμε. Ο καθαρισμός και οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε κάθε γενικό service εξοπλισμού και συσκευής εικόνας ή ήχου. Η εταιρεία μας έχει εμπειρία στην επισκευή βιντεοκαμερών SONY και γίνετε προμήθεια των ανταλλακτικών σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία της SONY στην Ελλάδα.