• Αλλαγή ανταλλακτικού κώνου (RECONE KIT)
  • Επισκευή περιέλιξη νέου πηνίου φωνής, (VOICE COIL)
  • Αλλαγή κατεστραμμένου κώνου,  (CONE REPAIR)
  • Αλλαγη πολυμερισμένης ανάρτησης  (SPIDER)
  • Επισκευή φιλτρων  (CROSSOVER)

 

     logo